Kategoria: czytelnia

W szponach smartfona

Rozmowa z drem Maciejem Dębskim – adiunktem w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudnionym w Zakładzie Socjologii Stosowanej, badaczem problemów społecznych, autorem i współautorem wielu publikacji naukowych dotyczących wykluczenia społecznego: bezdomności, przemocy...

Serwis Informacyjny Narkomania

Serwis Informacyjny NARKOMANIA (SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. do pobrania: ostatnie numery Serwisu ⇒ NR 1 2014 ⇒ NR 2 2014 ⇒...

Studenci o „Letniej szkole profilaktyki uzależnień behawioralnych” – cz. II

Poniżej kontynuuję prezentację rezultatów jakościowych i ilościowych badań ewaluacyjnych programu „Rozumiem – letnia szkoła profilaktyki w zakresie uzależnień behawioralnych”. W tej części zaprezentuję wyniki dotyczące subiektywnych ewaluacji użyteczności projektu. Oddziaływaniami zostali objęci studenci warszawskich...

Skip to content