Opis programu

Celem programu Profnet jest wzmocnienie i integracja sektora organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.

Działania prowadzone w programie:

Indywidualna oferta dla organizacji prowadzących profilaktykę:
Informacja i nauka
Działania upowszechniające i zaangażowanie organów decyzyjnych
  • promocja branży i skutecznych programów profilaktycznych poprzez publikacje na stronach Profnetu i w kwartalniku „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”
  • organizacja konferencji i paneli tematycznych
  • dotarcie do otoczenia instytucjonalnego organizacji, zwłaszcza do decydentów odpowiedzialnych za finansowanie programów, z wiedzą o organizacjach pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień, programach o sprawdzonej skuteczności i bazie programów rekomendowanych.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z funduszy własnych Fundacji Praesterno.

Informacje o realizatorach programu i sposobie zarządzania.

Skip to content