<span style="color:#000000"> Wiedza o sektorze organizacji prowadzących działania profilaktyczne</span>

Według opracowania Klon/Jawor z 2012 r., w Polsce ok 3,6 tys. organizacji pozarządowych deklaruje ochronę zdrowia jako podstawowy rodzaj swojej działalności. Z kolei w bazie internetowej na stronie ngo.pl w kategorii przeciwdziałanie uzależnieniom występuje ponad 3,9 tys. organizacji.

Nie jest jasne natomiast, ile organizacji prowadzi realnie działania w zakresie profilaktyki.

W ramach Profnetu przeprowadziliśmy badanie tego sektora, w którego efekcie powstała baza adresowa ponad 1000 organizacji i ich wydzielonych placówek.
Jeśli państwa organizacji nie ma w bazie, prosimy o przesłanie danych na e-mail zgloszenie@profnet.org.pl.

Informacjom w bazie adresowej towarzyszy ogólna charakterystyka organizacji prowadzących profilaktykę.
Przeprowadziliśmy również szczegółowy audyt 200 organizacji, którego wyniki prezentujemy w Raporcie z badania potrzeb szkoleniowych.

Jest to wstęp do dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania organizacji oraz aktywizację współpracy zarówno wewnątrz sektora, jak i pomiędzy NGO a organami decyzyjnymi.

W przyszłości zaprezentujemy też materiały z paneli i konferencji tematycznych, na które zapraszamy przedstawicieli ngo oraz decydentów z organów publicznych.

Skip to content