Baza wiedzy

BAZA WIEDZY

Profilaktyka to świadome działanie (…) mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią.
Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym.

zobacz artykuł nt. definicji profilaktyki

CZYTELNIA➲
Wybór artykułów z prasy branżowej poświęconych profilaktyce i zagadnieniom pokrewnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH➲
związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz z programami profilaktycznymi

WYDAWNICTWO➲
PODRĘCZNIK EWALUACJI
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
Rekomendowane programy proflaktyki uzależnien
SERIWS INFORMACYJNY NARKOMANIA
MULTIMEDIA
Programy Rekomendowane: serwis pokonferencyjny
RETRANSMISJA Webinarium nt. opisu ewaluacji we wnioskach
RETRANSMISJA Webinarium nt. zmian w przepisach prawnych
SEMINARIUM nt. podstaw teoretycznych zawodu profilaktyka

Skip to content