Kategoria: czytelnia

Do czego ludzie potrzebują narkotyków?

Psychospołeczne mechanizmy używania substancji psychoaktywnych Trudno nie zauważyć dość powszechnej dzisiaj obecności narkotyków w życiu młodych ludzi. Młodzieżowe imprezy czynią sobie za punkt honoru zdobycie co najmniej symbolicznej — jeśli nie całkiem znacznej —...

System wartości w oddziaływaniach profilaktycznych wobec młodzieży

Oddziaływania profilaktyczne stosowane wobec młodzieży muszą uwzględniać specyfikę potrzeb adolescentów oraz wartości charakterystyczne dla okresu dojrzewania. Zrozumienie fundamentalnych i dynamicznych zmian tego etapu życia stanowi punkt wyjścia dla dobrej i efektywnej profilaktyki uzależnień i...

Kryzys wieku dojrzewania a profilaktyka

Z perspektywy naszego – dorosłego – życia okres młodzieńczy jawi się na ogół jako czas beztroskiego szczęścia. Chętnie wspominamy ten etap naszej egzystencji, pamiętając jednak raczej miłe jego momenty i… łatwość, z jaką przychodziło...