Kategoria: czytelnia

Nauczyciel — realizator profilaktyki szkolnej

Współczesna uniwersalna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży prowadzona jest na szerszą skalę głównie w szkołach. Jednym z warunków skuteczności szkolnego programu profilaktyki jest udział nauczycieli w działaniach profilaktycznych oraz komunikacja i współpraca między...

Redukcja podaży narkotyków

Policyjne dane dotyczące przestępstw narkotykowych pochodzą przede wszystkim z systemu TEMIDA. Jednostkami statystycznymi, którymi głównie posługuje się policja, są: podejrzani, postępowania wszczęte i przestępstwa stwierdzone. Od kilkunastu lat notujemy wzrost liczby przestępstw wynikających z...

Nowe media w profilaktyce uzależnień

Aby strategie przeciwdziałania narkomanii były skuteczne, powinny być przede wszystkim adekwatne: opierać się na diagnozie sytuacji i aktualnych wynikach badań, a także wykorzystywać narzędzia odpowiednie dla konkretnej grupy odbiorców. Kierując ofertę proilaktyczną oraz terapeutyczną...

Profilaktyka uzależnień w szkole

Akty prawne regulujące zasady obowiązujące w placówkach oświatowych, dotyczące bezpieczeństwa uczniów, picia alkoholu, palenia papierosów lub używania innych substancji psychoaktywnych, nakładają na szkoły m. in. obowiązek podejmowania działań profilaktycznych (zapobiegawczych), wychowawczych i interwencyjnych. Wprowadzony...

Oznaczanie narkotyków we włosach

Test jako środek prewencji Testowanie jest jednym ze środków służących do walki z zagrożeniami związanymi ze stosowaniem substancji psychotropowych lub środków odurzających potocznie zwanych narkotykami. Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie narkotyków przez osoby...

Nasze dzieci i narkotyki

Sygnały, które powinny nas zaniepokoić Co robić, gdy okaże się, że chodzi o narkotyki? Testy do wykrywania narkotyków w moczu Narkotyki i prawo Przykłady szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych Mały...