Kategoria: Remedium

Jak dzieci i młodzież w Polsce korzystają z Internetu, czym jest nadmierne używanie i czy ryzyko problemu jest realne?

Wzrastającej popularności Internetu towarzyszą coraz częściej stawiane pytania o korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wirtualnym. Jednym z dyskutowanych problemów jest nadmierne korzystanie z sieci, popularnie określane mianem „uzależnienia od Internetu”. Dzieci...

Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej Fundacji Praesterno

Przedstawiamy założenia, charakterystykę uczestników i realizatorów oraz wyniki ewaluacji Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej realizowanego przez Fundację Praesterno. Opis i założenia programu Podstawą działań skierowanych do młodzieży w ramach PPMPS1) jest koncepcja kryzysu związanego...