Kategoria: Wydawnictwo

Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych

Ewaluacja krok po kroku. Podręcznik ewaluacji wewnętrznej programów profilaktycznych jest rodzajem poradnika składającego się z dwóch części. Część pierwsza: ABC ewaluacji programów profilaktycznych zawiera ogólne wprowadzenie w tytułowe zagadnienia, część druga: Ewaluacja krok po...

Serwis Informacyjny Narkomania

Serwis Informacyjny NARKOMANIA (SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. do pobrania: ostatnie numery Serwisu ⇒ NR 1 2014 ⇒ NR 2 2014 ⇒...

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień

Publikacja prezentuje 16 programów znajdujących się w Bazie programów rekomendowanych powołanej przez cztery instytucje: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (System rekomendacji➞). Prezentowane...

Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m. in. od hazardu, gier online, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń...