Tag: Tomasz Kowalewicz

Jakiej profilaktyki dotyczy PROFNET?

Czym jest profesjonalna profilaktyka – TOMASZ KOWALEWICZ – Wśród działań finansowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych można wyróżnić trzy obszary: profesjonalne programy profilaktyczne, programy nieprofesjonalne inne działania. Przez profesjonalne programy...

Skip to content