Jakiej profilaktyki dotyczy PROFNET?

Istotnym pojęciem są też strategie profilaktyczne, które powinien realizować profilaktyk

oraz to, na którym z poziomów poszczególne strategie są istotne.
seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

Większość strategii, które tu zidentyfikowano, dotyczy każdego z trzech poziomów profilaktyki, czyli zarówno uniwersalnej, selektywnej, jak i wskazującej. Które z nich powinien realizować profilaktyk?
Wydaje nam się, że na każdym poziomie istotna jest umiejętność posługiwania się:

  • strategią przekazu informacji,
  • strategią edukacji normatywnej,
  • strategią kształtowania umiejętności życiowych, między innymi asertywności, odporności na stres, kompetencji interpersonalnych,

Jeśli chodzi o strategię działań alternatywnych uważamy, że profilaktyk powinien wiedzieć co to są strategie działań alternatywnych, natomiast nie oczekujemy od niego, żeby umiał np. prowadzić teatr amatorski, kółko filmowe, czy zajęcia sportowe.

Podsumowanie

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

Strony: 1 2 3 4
Skip to content