Jakiej profilaktyki dotyczy PROFNET?

Jednym z kluczowych elementów projektu jest opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego profilaktyków.

Rozpoczynamy od opracowania podstawy programowej oraz treści wzorcowego programu szkoleniowego. Następny etap to przeprowadzenie pilotażu tego programu i jego ewaluacja.

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
Opracowanie podstawy programowej opiera się o odpowiedź na pytanie, jaką profilaktykę powinien umieć prowadzić profilaktyk?
seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
Jest to pytanie o elementy kontekstu teoretycznego, w którym chcemy się poruszać. Ograniczę się tutaj do haseł.

Istotnym pojęciem są zachowania ryzykowne, jako błędna adaptacja:

Zagrożenie uzależnieniem jest funkcjonalne, tzn. czemuś służy. Nie jest to dobre rozwiązanie dla osób zagrożonych, tym nie mniej, jest funkcjonalne.
seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

Interakcyjny model funkcjonowania:

Zachowanie jednostki jest wypadkową oddziaływań czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz interakcji między nimi.
seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
W tej wizji profilaktyki istotne jest zdefiniowanie czynników ryzyka i czynników chroniących i rozumienie profilaktyki, jako eliminacji, czy redukcji czynników ryzyka i wzmacniania czynników chroniących.

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

Definicja, która jest dla nas istotna, porusza dwa istotne elementy profilaktyki, jakimi są:

  1. zmniejszanie ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz
  2. zmniejszanie strat związanych z używaniem środków odurzających.

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

Istotny element w myśleniu o przygotowaniu zawodowym profilaktyków to poziomy profilaktyki, tzn. czy przygotowujemy ich do profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, czy wskazującej.
seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

Strony: 1 2 3 4
Skip to content