Kategoria: PROGRAM SZKOLENIOWY

Podstawy zawodu profilaktyka

Wykłady wygłoszone podczas pilotażowego szkolenia przygotowującego do zawodu profilaktyka uzależnień oraz retransmisja z webinarium nt. opisu ewaluacji Wykłady dr. Krzysztofa Ostaszewskiego z IPiN nt. koncepcji zachowań ryzykownych i teorii profilaktyki Prezentacje do wykładów (pdf)...

Jak tworzyć szkolenie

Doświadczenia Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z procesu tworzenia systemu szkoleń terapeutów – BOGUSŁAWA BUKOWSKA – Postaram się pokazać sposób, w jaki dochodziliśmy do określenia podstawowych zasad – w tym zasad organizacyjnych –...

Jakiej profilaktyki dotyczy PROFNET?

Czym jest profesjonalna profilaktyka – TOMASZ KOWALEWICZ – Wśród działań finansowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych można wyróżnić trzy obszary: profesjonalne programy profilaktyczne, programy nieprofesjonalne inne działania. Przez profesjonalne programy...