g2


DEFINICJA PROFILAKTYKI
Profilaktyka to świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią.
Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym. czytaj całość ➝

CZYTELNIA
Wybór artykułów z prasy branżowej poświęconych profilaktyce i zagadnieniom pokrewnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz z programami profilaktycznymi

WYDAWNICTWO
PODRĘCZNIK EWALUACJI
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
SERIWS INFORMACYJNY NARKOMANIA
MULTIMEDIA
Konferencja Konstancin – serwis pokonferencyjny
RETRANSMISJA Webinarium nt. opisu ewaluacji we wnioskach


12334975

⇒ System rekomendacji programów profilaktycznych

prezentacja

background: url(/wp-content/uploads/play4-ico.png)
============================

⇒ System rekomendacji programów profilaktycznych

prezentacja
⇒ System rekomendacji programów profilaktycznych

prezentacja

cześć